Vaaliteemoinani ovat työ, yrittäjyys ja biotalous.

Työ

Työ on kansalaisoikeus.

Työllä on ihmisille monta merkitystä, jotka vaihtelevat omien päämäärien ja elämäntilanteiden mukaan. Työ voi olla tapa ansaita rahaa, sillä voi olla sosiaalinen merkitys, sen kautta voi toteuttaa intohimoaan. Työ voi olla samaan aikaan näitä kaikkia ja paljon muuta. Työ on ennen kaikkea mahdollistaja, oli päämäärä mikä tahansa. Jokaiselle ihmiselle on tarjottava mahdollisuus työntekoon yksilölliset lähtökohdat ja resurssit huomioiden, sillä työ on kansalaisoikeus.

Haluan olla tukemassa työn tekemistä kaikilla mahdollisilla keinoilla ja kaikissa elämäntilanteissa. Tämän tulisi tapahtua heti koulupolulla työelämäyhteistyötä lisäämällä ja vaihtoehtoisia työllistymispolkuja tarjoamalla. Työn vastaanottamisen tulisi aina olla kannattavin vaihtoehto, mihin päästään purkamalla kannustinloukkuja. Työmarkkinoiden tulisi olla joustavammat, jotta jokaisen elämäntilanteisiin ja tarpeisiin löytyisi sopiva tapa tehdä työtä, jonka ehdoista on mahdollista neuvotella paikallisesti. Politiikan kautta haluan vaikuttaa näihin kaikkiin.

Yrittäjyys

Ylivoimaisesti suurimmat työllistäjät Suomessa ovat pienet ja keskisuuret yritykset – niistä tulee pitää huolta, jotta niiden rooli työllistäjinä pysyy ja vahvistuu. Pienet yritykset ovat barometrien mukaan hyviä työpaikkoja, joissa työntekijän ja työnantajan välit ovat avoimet ja luottamukselliset. Tätä luottamusta vastaan tulisi antaa enemmän vastuuta paikallisen sopimisen muodossa. Hyvinvoivat yritykset ovat kaikkien etu.

Haluan olla tukemassa yrittäjyyttä yksilön koko elämänkaarella. Yrittäjäkasvatusta tulisi lisätä kouluissa, jotta yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksia pystyisi tunnistamaan jo varhain. Yrittäjyyttä harkitseville tulisi taata mahdollisimman pieni kynnys lähteä kokeilemaan. Yrittäjinä jo toimiville tulisi puolestaan mahdollistaa toiminnan laajentaminen. Yrittäjiin ja yrityksiin kohdistuvaa verotusta tulisi uudistaa kannustavampaan suuntaan, ja erityisesti sukupolvenvaihdosten tulisi olla nykyistä helpompia toteuttaa. Konkurssin kokeneen yrittäjän tulisi pystyä pääsemään helpommin takaisin yrittäjäksi. Haluan olla luomassa Suomesta paremman maan elättää itsensä omalla työllä.

Biotalous

Yhteiskunta on tulevaisuudessa rakennettava yhä vahvemmin uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen nojaten. Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja muun muassa energian, ravinnon, tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa. Tällä on ympäristökysymysten lisäksi erittäin suuri merkitys uusien innovaatioiden ja työpaikkojen luomisessa sekä toisaalta elinkeinojen elinvoimaisuuden säilyttämisessä. Keski-Suomi on pystynyt ottamaan kansallisesti vahvan roolin biotalouden edelläkävijänä erityisesti vihreässä biotaloudessa eli metsäsektorilla. Tätä kehitystä on jatkettava ja laajennettava. Keltaisen biotalouden eli maa- ja elintarviketalouden toimintaedellytykset on turvattava koko Suomen mittakaavassa.

Haluan olla viemässä Suomea kohti kestäviä ratkaisuja metsien käytössä. Tämä tapahtuu tukemalla vihreän biotalouden investointeja ja toimintaedellytyksiä. Kun metsien hoitoon panostetaan, on mahdollista kasvattaa metsän käyttöä ilman, että se vähentää hiilinieluja. Puupohjaisia tuotteita ja metsähakkuiden sivuvirtoja tulisi mielestäni hyödyntää parhaalla mahdollisella potentiaalilla muun muassa  korvaamaan tuotteita, jotka kuormittavat ympäristöä enemmän ja perustuvat öljypohjaisiin raaka-aineisiin. Suomessa on valtavat mahdollisuudet metsän hyödyntämiseen. Haluan olla luomassa näitä mahdollisuuksia lisää.

Haluan olla tukemassa kotimaisen maa- ja elintarviketalouden toimintaedellytyksiä pellolta pöytään. Maataloutta tulisi tukea lisäämällä kotimaisen tuotannon tunnettavuutta ja paikallista käyttöä, jossa koko ketjun yhteistyötä tulisi syventää. Tilojen kannattavuutta tulisi lisätä tukemalla sivuelinkeinoja, kuten matkailua. Maa- ja elintarviketalouden innovaatiot ja startupit ovat myös tervetulleita avauksia alalle. Kotimainen ruoka on tutkitusti puhdasta ja vastuullisesti tuotettua. Haluan, että tästä pidetään lujasti kiinni.